znaczek

Emisje polskich znaczków pocztowych

Najbardziej znane emisje polskich znaczków pocztowych

Od momentu wejścia do obiegu pierwszego polskiego znaczka, do końca roku 2010 wydrukowano 4350 różnych znaczków pocztowych o zasięgu ogólnopolskim (nie wliczając wydań lokalnych, wydań obozowych, poczt polowych, itd.). Walory filatelistyczne drukowane są w różnych formach tzn. jako pojedyncze egzemplarze, serie, bloki. Taka różnorodność nie zmniejsza zainteresowania zbieraczy i inwestorów konkretnymi wydaniami. Najbardziej poszukiwane są wydania przedwojenne, występujące w małych nakładach, związane z jakąś historią lub po prostu atrakcyjne wizualnie.
Znaczek

Analizując przebieg aukcji (również internetowych) można dostrzec, które walory są najbardziej poszukiwane. Ciągłym zainteresowaniem cieszy się tzw. „wydanie krakowskie”, czyli przedruk znaczków austriackich stemplem „Poczta Polska” – wydanie z 1919 roku. Rzadkość tej serii oraz obserwowany szybki wzrost jej ceny znacznie zwiększa zainteresowanie nią. Niemniej atrakcyjny dla inwestorów jest blok nr 1 oraz pierwszy polski znaczek pocztowy, którego cena także wzrasta.

Polska filatelistyka może się również poszczycić wprowadzaniem innowacji w druku. Przykładem może być słynny znaczek z 2003 roku wydrukowany na srebrnej folii samoprzylepnej, oraz blok nr 101 z hologramem.

Na znaczkach można zarobić, ale nie na wszystkich. Aby zarobić trzeba szukać unikatowych egzemplarzy. W Polsce ceny znaczków są nawet czterokrotnie niższe niż na rynkach europejskich. Jeżeli zatem potencjalny inwestor weźmie na siebie trud, poświęci czas i poniesie koszty poszukiwania kolekcjonerów z Niemiec, Francji lub Wielkiej Brytanii, to może sporo zarobić.

Cena waloru filatelistycznego zależy od co najmniej pięciu czynników. Przede wszystkim istotna jest wysokość nakładu. Oczywiście, że walor emitowany w mikroskopijnym nakładzie będzie filatelistycznie cenniejszy niż walor wielonakładowy, a więc wielomilionowego wydania zwyczajnego. Kolejnym czynnikiem jest zużycie pocztowe. Jeżeli dany walor był długo w obiegu pocztowym, wtedy egzemplarze stemplowane będą tańsze, a nieliczne egzemplarze czyste będą droższe. I odwrotnie, krótki okres obiegu powoduje, że znaczki stemplowane są droższe niż pozostałe w wielkiej ilości znaczki czyste

Nie bez znaczenia w kształtowaniu się ceny waloru pozostaje tematyka wydania. Podobnie jak w wielu innych branżach, tak i w filatelistyce moda odgrywa istotną rolę w okresowym zwiększeniu zapotrzebowania na walory z danego tematu. Tym samym zwiększa się popyt, co wpływa na zmianę ceny.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na cenę jest wykonanie, strona artystyczna oraz jakość poligraficzna znaczka. Ładny walor jest lepiej przyjmowany wśród filatelistów, a częstsze jego poszukiwanie wpływa na kształtowanie się jego ceny. Jednak na cenę znaczka najbardziej wpływa upływ czasu. W miarę upływu lat pewna liczba egzemplarzy niszczeje, wychodzi z obiegu filatelistycznego z powodu uszkodzenia, zagubienia, niewłaściwego przechowywania. Jednocześnie do grona filatelistów zaczyna dołączać coraz więcej osób, które zakup rzadkich walorów traktują jako inwestycję. Ilość znaczków w dobrym stanie jest ograniczona, a chętnych na ich zakup przybywa. Naturalną reakcją rynku jest zatem wzrost cen.